Protes

Vi har lång erfarenhet i branschen!

Många på protesavdelningen har lång erfarenhet i branschen och samarbetet med unga tekniker tryggar framtiden. Här arbetar 8 st tandtekniker och Tomas Olsson och Henryk Mattsson är avdelningsansvariga. På avdelningen tillverkas all avtagbar protetik, såväl
kombinationsarbeten som konventionell plattprotetik. Även här på protesavdelningen har den digitala tekniken gjort sina framsteg. Alla bettskenor framställs numera digitalt. Vår egen bettskena Nordentic Bite-Splint printas upp med bästa material för ett optimalt resultat. Allt görs med stor omsorg och goda efterkontroller.

Kontakt Protes: Tomas 040-16 58 31 Henryk 040-664 25 25
protes@nordentic.com