Certifiering Kvalitet

Vi på Nordentic Örestad Expodent Åkesson AB är certifierade enligt
Tandteknikerförbundets Kvalitetsledningssystem STRUKTUR

STRUKTUR är

  • ett ledningssystem för certifiering av
  • kvalitet
  • miljö
  • arbetsmiljö
  • kompetens
  • brandskydd
  • socialt ansvarstagande

Har du några frågor om vårt arbete med vårt kvalitetsledningssystem kan du kontakta
våra kvalitets- & miljöansvariga.

Cecilia Wiahl

Kvalitets- & Miljöansvarig

040-16 20 00
Lena Persson

Kvalitets- & Miljöansvarig

040-664 25 25